Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Minh Trang
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Minh Trang

Có kinh nghiệm về mảng chăm sóc khách hàng tôi mong muốn áp dụng những kinh nghiệm và kỹ năng của mình để mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, góp phần giúp Công ty tạo được sự tin cậy từ ...