Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thụy Vương Trân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thụy Vương Trân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chăm sóc khách hàng
  • Đại học Quốc tế Hồng Bàng, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc Kim - Nha Khoa Kim
  • Nhân viên tại Công ty TNHH MTV iVIVU.com
  • Nhân viên tại Công Ty KFC Việt Nam
  • Tư vấn
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng Thuyết phục

Mong muốn trở thành Trưởng phòng chăm sóc khách hàng trong công ty năng động, sử dụng kỹ năng đàm phán, xử lý các sự cố để có thể xử lý mọi cuộc gọi của khách hàng, cung cấp cho khách hàng ...