Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Mỹ Nhân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Mỹ Nhân

Use of understanding and skills of English language, diplomacy and analyze to become a professional staff who can support seniors and colleagues in work. From that, I will bring a lot of real value as well as contribute to your company development.