Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Nhật Quang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Nhật Quang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: marketing fresher
  • Foreign Trade University in HCMC, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SCHNEIDER ELECTRIC VIETNAM

A young, energetic manalways challenge myself fora better result in work