Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Minh Thông
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Minh Thông
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Graphic designer
  • University of Finance & Marketing (UFM), trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Marketing Online

i'm an Marketing student who isinterested in Planning and GraphicDesign. Finding an oppurtunity toapply all my knowledges in realwork.