Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Bách Tùng
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Bách Tùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Graphic designer
  • Staffordshire University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Board Game - Arcane Auction, Park Event Planning, Esport Tournament - G1U, Trimonthly Writing Competition

"Studious and motivated graduate with experiencemanaging projects from conceptualization to completion.Skilled in clear communication, organisation and beingadaptable. Always passionate towards acquiring new skills."