Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Phúc Yên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Phạm Phúc Yên
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Đại học Tài chính - Marketing, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Kiến Vương
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Sản xuất thép VINA ONE
  • Nhân viên tại Công ty CP Tập đoàn thép Nguyễn Minh

Ngắn hạn: Nhanh chóng thích nghi với môi trường và làm tốt tất cả các công việc được giaoDài hạn: Trong 3 - 5 năm tới, tôi muốn có những đóng góp vượt bậc cho công ty, chịu trách nhiệm nhiều ...