Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Ngọc Xuân Khánh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Ngọc Xuân Khánh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: chăm sóc khách hàng
  • Trường Đại Học Mở, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại vsource.io
  • Chuyên viên tại Glandore Systems
  • Chuyên viên tại Glandore Systems

➢ Good in Microsoft ITpackages (Word, Excel,PowerPoint) and Booleansearch.➢ Having knowledge of onlinenetworking sites (LinkedIn,Twitter,Facebook,G+,GitHuband recruitment (StrongInformation Technology,.)➢ Good English communicationskills.