Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thảo Vy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Thảo Vy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu
  • UNIVERSITY OF FINANCE-MARKETING, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại HOUSE FOOD CO.,LTD
  • Nhân viên tại CU CHI SHIPPING CO.,LTD

ENTHUSIASTIC, EAGER TOLEARN, CAREFUl, ACTIVE.MY MISSION IS TO WORK ANDCONTRIBUTE ALL OF ABLITIESFOR ORGANIZATON’SDEVELOPMENT