Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Nhật Nghi
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Nhật Nghi
  • Vị trí muốn ứng tuyển: digital marketing
  • university of economics and law, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại AMANOTES
  • Nhân viên tại STARSEED ASIA
  • Trưởng nhóm tại M.A.D TEAM
  • Nhân viên tại EBUS MEDIA

hi, i am a multier who have knowledge about design, content as well as be a planner or consultaint. I eager learn everything. Beside, i love business, technolgy and photography