Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tiến Đạt
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tiến Đạt
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Data analyst
  • CODERSCHOOL, VIETNAM, trình độ Đại học
  • HANOI UNIVERSITY, VIETNAM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại TEK EXPERTS VIETNAM
  • Nhân viên tại SHINHAN BANK VIETNAM

Tốt nghiệp đại học Hà Nội, tiếng anh thành thạo. Tốt nghiệp Coderschool chuyên ngành Machine learning engineer course