Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Như Khánh Nguyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Như Khánh Nguyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: digital marketing
  • LOTUS UNIVERSITY VIETNAM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VNG
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & QUẢNG CÁO CHÍ DOANH
  • Trưởng nhóm tại HOANG PHUC INTERNATIONAL
  • Nhân viên tại SAIGON MARITIME SERVICES
  • Nhân viên tại LOTUS UNIVERSITY VIETNAM

Eager to learn and work in acompetitive industry. Bringing skillsinto team working includingcommunication, leadership andpresentation. Applying innovative andcreative thinking, and the desire todevelop objectivity, integrity andindependence.