Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Ngọc Hòa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Ngọc Hòa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu
  • BANKING UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại BO- LE - RO TO VINH DIEN
  • Nhân viên tại AIR FREIGHT INTERNSHIP MLC-ITL LOGISTICS CO.LTD

Take advantages of professionalknowledge and skills in the learningprocess and understanding aboutIncoterms 2010. Looking for a positionin a professional, active andchallenging working environment,especially export-import as well asl o g i s ti c s ...