Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lại Thị Thanh Huyền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lại Thị Thanh Huyền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu
  • ĐẠI HỌC KINH TÊ´ TA` I CHINH TPHCM-UEF, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VIETINT
  • Nhân viên tại LABB THANH LÝ KÝ GỬI
  • Nhân viên tại CÔNG TY LOTTERIA

Tôi mong muốn được học hỏi và được trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế đặc biệt trong việc phân tíchvề công việc và sắp xếp thời gian. Hơn thế nữa tôi còn muốn có thêm ...