Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Thị Mai Loan
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đặng Thị Mai Loan
  • Vị trí muốn ứng tuyển: sale and marketing
  • Hutech University, trình độ Đại học
  • University of Economics, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại YKK Vietnam
  • Giám đốc tại HIKOSEN CARA

. Give me a chance, i will prove you my ability and skill which is shown in my work result.