Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Huỳnh Thương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Huỳnh Thương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Officer
  • OPEN UNIVERSITY HO CHI MINH CITY, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại CATHAY LIFE INSURANCE COMPANY
  • Nhân viên tại PYLORA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
  • Nhân viên tại JOINT STOCK COMPANY ONACLOVER TECHNOLOGY
  • Tin học văn phòng
  • Làm việc nhóm

Take advantages of sales skills &experience and understanding ofmarket to become a professionalSales Staff and bring a lot value toCustomers. From that, I willcontribute to development ofCompany