Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Thị Vinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 11 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Phan Thị Vinh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chứng từ
  • COLLEGE OF FOREIGN ECONOMIC RELATION, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại HUNG THINH SHIPPING CO.,LTD
  • Nhân viên tại B-S MART CO.,LTD
  • Tin học văn phòng

I want to have work stable, became a employee excellent, have experience in major Import – Export