Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tú Trinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tú Trinh

Trở thành một nhân viên chứng từ xuất sắc. Hoàn thiện kỹ năng theo dõi tiến độ hàng hóa để hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể