Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Thùy Trang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Thùy Trang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: DOCUMENT STAFF
  • HCMC UNIVERSITY OF TRANSPORTATION, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
  • Tin học văn phòng
  • Làm việc nhóm

- Looking forward to more practical experience in the field of import and export document. - There are opportunities for high promotion in industry