Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Kim Tiến
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Kim Tiến
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chứng từ
  • Foreign Economic Relation, trình độ Trung cấp
  • Trưởng nhóm tại COLLEGE OF FOREIGN ECONOMIC RELATION
  • Tin học văn phòng

I have knowledge about documents related to import and export activities. Making documents such as: Invoice, Packing list, DO and C/O declaration