Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đoàn Thị Thương Quyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Thị Thương Quyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giáo viên tiếng anh
  • HCMC Open University, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại International English School of Europe-America
  • Chuyên viên tại Ton Duc Thang University
  • Nhân viên tại American International School
  • Tin học văn phòng

To obtain a full time position at a school that offers a professional working environment and enables me to grow while meeting the corporation's goal