Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Phương Mai
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Phương Mai
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chứng từ xuất nhập khẩu
  • University of Economics Ho Chi Minh City, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Cargill Viet Nam Co Ltd.,
  • Tin học văn phòng

I am a last year student majored in Foreign Trade, looking for an opportunity to work in Export - Import related filed. I am a hard - working person who manage to do task efficiently, willing to learn and improve my skills