Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Thẩm Ngọc Hoài
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Thẩm Ngọc Hoài
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chứng từ xuất nhập khẩu
  • Đại học Tài Chính - Marketing, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại Công ty CP Mắt Bão BPO
  • Nhân viên tại Công ty THHH Thực Phẩm Thái Sơn
  • Nhân viên tại Công ty Giáo Trí Thiếu Nhi Mới
  • Tin học văn phòng

Mong muốn được áp dụng những kiến thức đã học hỏi vào thực tế, tích lỹ kinh nghiệm trở thành nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ cao