Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Quốc Tuấn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Quốc Tuấn

Không ngừng học hỏi, thu thập thêm kiến thức để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, mua bán thanh toán quốc tế. Mong muốn đóng góp năng lực của mình để thúc đẩy công ty ...