Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lý Duy Nam
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lý Duy Nam

- Achieving job’s responsibilities - Achieving job’s target - Living and developing with the company - Developing knowledge and skills for job