Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hồ Phạm Minh Phong
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hồ Phạm Minh Phong
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Software Developer
 • BACH KHOA UNIVERSITY, trình độ Đại học
 • Chuyên viên tại TMA
 • Nhân viên tại FUJINET
 • ReactJS
 • Redux
 • HTML5
 • CSS
 • Bootstrap
 • Angular

Tôi đang tìm kiếm cơ hội mới phù hợp với khả năng của bản thân và có mức thu nhập ổn định