Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đoàn Vũ Toàn
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Vũ Toàn
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Full-stack php / React native
 • Giám đốc tại KIENTRUC.com JSC
 • Nhân viên tại TiaSangMoi CO.,LTD
 • Nhân viên tại SunWay CO.,LTD
 • Database
 • ReactJS
 • JQuery
 • Bootstrap
 • NodeJS
 • MySQL

I've been working as a web developer for 7 years, having experience with various technologies such as javascript, jquery, bootstrap 4, Php framework (yii2, laravel), nodejs, reactjs, react native, socket io, etc