Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hoàng Kiệt
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Kiệt
 • Vị trí muốn ứng tuyển: React Native Developer
 • INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY, trình độ Đại học
 • Trưởng nhóm tại TIÊN TIẾN SOFTWARE COMPANY LIMITED
 • Nhân viên tại MINH DƯƠNG FURNITURE CORPORATION
 • Nhân viên tại TOÀN CẦU SOFTWARE TECHNOLOGY JSC
 • React Native
 • Javascript
 • REST API
 • Redux
 • HTML5
 • CSS3
 • Git

- Improve and enhance Frontend skills and learn Backend skills to become Full Stack Developer in the next few years. - Desiring to apply the skills and experience to contribute to the development of high-quality mobile applications for the company ...