Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Thị Ngọc Tuyết
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Thị Ngọc Tuyết

Học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm làm việc cho bản thân. Cố gắng, phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ - công việc được giao. Trở thành nhân viên chính thức của công ty