Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Thu Thảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Thu Thảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chứng từ xuất nhập khẩu
  • Ho Chi Minh City University Of Food Industry, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại NGUYEN HUY CUONG COMPANY
  • Tin học văn phòng

Continuously improve personal qualifications, get more experience to successfully complete tasks and maximum devote to the company