Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hồ Thiên Kim
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hồ Thiên Kim
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên tài chính
  • HCMC Open University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SCB (HO)
  • Nhân viên tại EximBank (Sai Gon Branch)
  • Nhân viên tại OCB (HO)
  • Nhân viên tại EximBank ( HCMC Branch)
  • Tin học văn phòng

Learn more things when working in professional environment to accumulate much experience for future promotion