Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Quang Kỳ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Quang Kỳ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kỹ thuật viên Youtube
  • Đại học Công Nghiệp TP HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Kế Toán và Tin Học HTTP
  • Tin học văn phòng

Em chưa có kinh nghiệm và đang mong muốn tìm được công việc thích hợp với khả năng của bản thân để có thể học hỏi và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra