Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hà Hương Giang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hà Hương Giang

Bằng kiến thức và sự tận tâm cống hiến làm việc góp phần sự phát triển của Công ty và phát huy nghề nghiệp của bản thân