Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Đông Y
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Đông Y
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Hành chính nhân sự
  • : College of Foreign Economic Relations HCMC, trình độ Cao đẳng
  • HCMC University of Social Sciences and Humanities, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Ramana Hotel Saigon
  • Nhân viên tại Hung Kim JSC
  • Nhân viên tại Thien Bao Binh Co, Ltd (Aquari Hotel)

Tốt nghiệp đại học khoa học xã hội nhân văn