Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Ngọc Quỳnh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Ngọc Quỳnh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Front End developer
  • UNIVERSITY OF SCIENCE, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại FIOP JSC

I'm a young and keen on becoming a Fresh Developer who has interestedin front-end development and UI/UX. I love creating Website, Mobile appwith high efficiency and bringing the best experience to the customers.The art is one of my favorite and self ...