Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Quốc Hùng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Quốc Hùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing Manager
  • Trưởng nhóm tại Thời trang nam Routine

- Kỹ năng lãnh đạo- Kỹ năng giao tiếp- Kỹ năng thuyết trình- Lập kế hoạch - Tư duy sáng tạo