Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lư Vẩn Ý
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lư Vẩn Ý

Lưu loát ngoại ngữ Trung và Quảng Đông. Hiện đang học về digital marketing và sàn TMĐT.Muốn tìm công việc liên quan đến sale online hoặc các công việc có liên quan ngành học