Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Ngọc Tiểu Phụng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Ngọc Tiểu Phụng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Logistics / Supply Chain Management / International Trade Assistant
  • College of Foreign Economic Relations, trình độ Cao đẳng
  • Trưởng nhóm tại On Time Worldwide Logistics (Vietnam)
  • Nhân viên tại Kintetsu World Express Vietnam
  • Nhân viên tại Damco Vietnam

You will find me to be a team-player, proactive, positive, ambitious and hard-working person who is keen to learn and contribute. Give the opportunity, I would apply myself with high responsible spirit, strong communication and enthusiasm, ensuring ...