Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Quốc Thái
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đặng Quốc Thái
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chứng từ
  • College of foreign economic relations, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Priority cargo service company ltd
  • Nhân viên tại Services Trading Production Dai Truong Phong Company Limited

do the right Major that has been studied and trained, have the opportunity to apply the professional knowledge and more experience.