Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hoàng Phương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Phương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám đốc kinh doanh
  • Trường Đại Học Mở, trình độ Đại học
  • Giám đốc tại Công ty cổ phần đào tạo ASC (After School Club)

- Năng động, giao tiếp tốt, trách nhiệm với công việc. - Có kinh nghiệm với các chương trình KM, xây dựng kế hoạch, hình ảnh, thương hiệu - Quản trị công việc, thực hiện theo đúng Deadline - ...