Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thúy Diệu
  • 9 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thúy Diệu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên
  • UNIVERSITY OF FINANCE - MARKETING, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại NEW SITC CONTAINER LINES
  • Nhân viên tại PACIFIC STAR LOGISTICS CO., LTD

Short-term: Becoming a good employee, acquiring more knowledge and experience to handle work efficiently, accurately, quickly. - Long-term: Broadening practical experiences, accomplishing myself and enhancing specialized skills to get ...