Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Thị Mỹ Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đặng Thị Mỹ Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu
  • Nhân viên tại C&C JOINT STOCK COMPANY
  • Nhân viên tại “THANH DUOC” TUTOR
  • Nhân viên tại UNI GLOBAL LOGISTIC JSC

Improve knowledge and professional experience in the field of import and export documents and availability ready to seize opportunities for career development. Obtain a suitable position in export- import/logistics field that I can contribute my ...