Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Nguyễn Hoàng Tuấn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Trần Nguyễn Hoàng Tuấn
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • University of Greenwich (Vietnam), trình độ Đại học
  • Nhân viên tại MISA JSC
  • Nhân viên tại STAR CONCORD PTE LTD - SINGAPORE BRANCH

People often describe me as a detail- oriented, responsible person with full passion for personal development since I am able to work under pressure and accomplish assigned tasks. I am looking a position in a professional, and challenging working ...