Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Nhật Hoàng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Nhật Hoàng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: developer
  • Ton Duc Thang University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại DPS Solutions
  • Nhân viên tại AI Laboratory, Ton Duc Thang University

Học đại học Tôn Đức Thắng, từng làm việc tại DPS Solutions, AI Laboratory, Ton Duc Thang University