Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Hoàng Phúc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Hoàng Phúc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: economics
  • University of economics HCMC, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SHE VIETNAM
  • Nhân viên tại ACFC - TOMMY HILFIGER

A big girl in a big world, with the ambitionto explore it.