Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

NGUYEN VAN HOA
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
NGUYEN VAN HOA
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Account Manager
  • Trưởng phòng tại TP-LINK Technologies Viet Nam LTD.Co
  • Trưởng phòng tại Zioncom Viet Nam Ltd.Co