Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Quốc Huy
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Quốc Huy
 • Vị trí muốn ứng tuyển: FRONT-END DEVELOPER
 • HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại LH POWERNET
 • Nhân viên tại DXC VIET NAM
 • Nhân viên tại DIADIEMANUONG.COM & RIVIU.CO
 • Nhân viên tại FREELANCER
 • HTML
 • CSS
 • JQuery
 • Bootstrap
 • AngularJS
 • ReactJS
 • PHP

I come from Ho Chi Minh and have more than 4 year experience working in programming and website design as well as management of projects have done. Understand the basic processes to create desktop applications, mobile applications, website .... Have ...