Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hoàng Thùy Linh
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Thùy Linh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Logistics and Supply Chain Manager
 • ĐẠI HỌC KINH TẾ SÀI GÒN, trình độ Đại học
 • FOREIGN TRADE UNIVERSITY, trình độ Đại học
 • HOA SEN UNIVERSITY, trình độ Đại học
 • TRÍ THỨC VIỆT CENTER, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại MANUFACTURING BUSINESS FERTILIZER
 • Director tại ANIMAL FOOD – PROCONCO
 • Manager tại CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP
 • Chuyên viên tại VIET NAM FOOD INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY
 • Director tại NAM THÁI SƠN EXPORT IMPORT – JSC
 • Director tại THINH PHAT CABLE JOINT STOCK COMPANY

Job’s target: Work specialization: Business, purchase, import,export, logistics, sales, customer service. - Working in a professional environment, advancementopportunities- Accumulate more experience to handle the job efficiently andquickly- ...