Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Hoàng Phi Yến
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Hoàng Phi Yến

Tôi hy vọng tìm được nơi làm việc lâu dài và ổn định, đặc biệt là phù hợp với kinh nghiệm từ trước đến nay của tôi là về lĩnh vực Nhân sự, đây sẽ là tiền đề để tôi phát triển ...