Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Thị Hồng Nhung
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Thị Hồng Nhung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên tuyển dụng
  • ĐẠI HỌC VĂN LANG, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY FORZA AGENCY
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH TM DV ACS VIỆT NAM
  • Tin học văn phòng
  • Làm việc nhóm

Là người nhiệt huyết, trách nhiệm công việc được đánh giá cao, gắn bó cho Công ty lâu dài